TR Logo 1

 

 

elcin baykal   Elçin BAYKAL KÖK

 

Özgeçmiş

 

 

Curriculum Vitae

Elçin Baykal Kök, 1986 Tekirdağ doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisans eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2018 yılında Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünden Psikodrama ko-terapisti ünvanını almıştır. 2015 yılından bu yana Dans terapisi eğitimine devam etmekte olup, Dans terapileri derneği yönetim kurulu başkan yardımcılığını yürütmektedir. Halen Ankara’da özel bir aile danışma merkezinde Psikolog ve Aile Danışmanı olarak çalışmaktadır.

 

GRUP PSİKOTERAPİLERİ DENEYİMİ

İlişkiler ve Sınırlar. Psikodramatist: Elçin Baykal Kök, ko-terapist: Özge Şahin. İTÜ Evi, Ankara/Türkiye, Mart-Mayıs 2019.

 

Sokakta çalışan çocuklarla psikodrama, Psikodramatist: Berna Gökengin, Koordinatör: Berna Araparslan, ko-terapistler: Elçin Baykal Kök, Özge Şahin, Merve Cesur Atintaş vd. Kıymet Necip Tesal İÖO, Ankara/Türkiye Aralık 2018

 

Çocukluk yaşantıları. Psikodramatist: Tuğba Yücel,, ko-terapist: Elçin Baykal Kök, Ankara Psikodrama haftası, AÜ- DTCF, Ankara/Türkiye, Aralık 2018

Öğretmenimden aldıklarım, öğrencilerime verdiklerim, Psikodramatist: Hatice Karaer ko-terapistler: Elçin Baykal Kök ve Esra Özdeniz, Danişment Çiçekli İÖO, Ankara/Türkiye  Aralık 2018

 

Sınav kaygısına yönelik yaratıcı hareket atölyesi. Ko-terapistler: Elçin Baykal Kök, Gül Çelebi İlhan, Final Okulları Oran, Ankara/Türkiye, Kasım 2018

 

Elçin Baykal Kök was born in 1986 in Tekirdağ. After graduating from Hacettepe University, Department of Psychology, she completed her master's degree at Ege University. In 2018, she received the title of Psychodrama co-therapist from Abdülkadir Özbek Psychodrama Institute. She has been continuing her dance therapy education since 2015 and she is the vice president of the Dance Therapies Association. She is currently working as a Psychologist and Family Counselor in a private family counseling center in Ankara.

 

EXPERIENCE IN GROUP PSYCHOTHERAPY

Relationships and boundaries. Psychodramatist: Elçin Baykal Kök, co-therapist: Özge Şahin. İTÜ Evi, Ankara/ Turkey, March-May 2019.

 

Psychodrama with children working on streets, Psychodramatist: Berna Gökengin, Coordinator: Berna Arapaslan, co-therapists: Elçin Baykal Kök, et.al. Kıymet Necip Tesal İÖO, Ankara/Turkey December 2018

Childhood experiences. Psychodramatist: Tuğba Yücel, co-therapist: Elçin Baykal Kök, Ankara Psychodrama week, AÜ- DTCF, Ankara/Turkey, December 2018

 

What I received from my teacher, what I gave to my students. Psychodramatist: Hatice Karaer co-therapists: Elçin Baykal Kök & Esra Özdeniz, Danişment Çiçekli İÖO, Ankara/ Turkey December 2018

 

Creative movement workshop for exam anxiety. Co-therapists: Elçin Baykal Kök, Gül Çelebi İlhan, Final Okulları Oran, Ankara/ Turkey, November 2018

 

 

 

 

 

 

 

Powered byyy Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.