TR Logo 1

 

 

daniela  

Daniela SIMMONS

 

Özgeçmiş

 

 

Curriculum Vitae

Dr. Daniela Simmons 1995’ten bu yana Avrupa’da ve 2005’ten bu yana Birleşik Amerika’da eyleme dayalı yöntemleri kullanmaktadır. Amerikan Psikodrama, Sosyometri ve Grup Psikoterapileri Denetçiler Kurulu’nun yetkili eğitici, eğitimci ve uygulayıcısıdır. Hem Avrupa hem Amerika’da profesyonel deneyimi sosyal bilimler ve ruh sağlığı alanında eğitim, araştırma ve danışmanlık çalışmaları üzerinedir.  Amerikan Grup Psikoterapileri ve Psikodrama Cemiyeti’nin (ASGPP) başkanı ve Amerikan Psikodrama, Sosyometri ve Grup Psikoterapileri Dergisinin yönetici editörüdür.

 

Dallas-Fort Worth Metroplex, TX, diğer eyaletler ve uluslararası alanda, eyleme dayalı yöntemler üzerine deneyimsel, didaktik ve çevrimiçi eğitim modülleri ile (Psikodrama, Sosyodrama, Sosyometri, Ezilenlerin Tiyatrosu, vs.) çalışmaktadır. Lisans ve lisansüstü üniversite programlarındaki eğitim uygulamalarında da eylem yöntemleri kullanmakta olup Yaratıcı Dışavurumcu Sanatlar ve Eylem Yöntemleri konusunda doktora tezlerini incelemektedir. Sıklıkla sunumlar yapmakta olup sayısız araştırma yazısının yazarıdır.

 

Daniela Simmons, has been utilizing action methods since 1995 in Europe and since 2005 in the United States. She is a Board-Certified Trainer, Educator and Practitioner (TEP) by the American Board of Examiners in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy.

Daniela Simmons' professional experience, both in Europe and the US, is in educational, research, and consultancy work in the social sciences and mental health. She is the President of the American Society of Group Psychotherapy and Psychodrama (ASGPP); and an executive editor of the American Journal in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy.

 

Daniela Simmons offers experiential, didactic and online training modules on action methods (Psychodrama, Sociodrama, Sociometry, Theatre of the Oppressed, etc.) in Dallas-Fort Worth Metroplex, TX; other states and internationally. Daniela is utilizing action methods also in her teaching practice in graduate and post-graduate university programs; and examining doctoral theses on Creative Expressive Arts and Action Methods. She delivers frequently public presentations and is the author of numerous research articles.

Powered byyy Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.