TR Logo 1

 

 

 

Stefan Flegelskamp

Stefan FLEGELSKAMP

 

 milena mutafchieva

Milena MUTAFCHIEVA

 

 

 

 

Kurs: “ Faydalı Oyun “Sihirli Dayanıklılık Adası” ÇOCUKLAR İLE PSİKODRAMA TERAPİSİ”

GİRİŞ: “Bir çocuk oyun oynarken çok ciddidir” J. Rousseau

Çocuklarda psikodrama terapisi bu yöntemin yetişkinlerde uygulanmasından oldukça farklıdır ve psikodrama terapistinden çok fazla şey talep eder. Çocuklar yetişkinlerden daha farklı iletişim kurarlar. Oyun onların iç dünyalarını ifade etme aracıdır ve bunun için simgeler kullanırlar. Şöyle diyebiliriz: Oyun oynamak onların bilinçdışlarını ifade etmelerinin muhteşem bir yoludur. Olasılıklarını “Yaparak ve Eyleyerek” araştırırlar. İçsel imgelerini canlandırarak ve uygun sahneye getirerek denerler.

Çocuklar oynar, nesneler, yerler ve roller seçerler. Bu onların kendilerini ifade etme, geliştirme ve eğlenme yollarıdır. Muhtemelen psikodrama terapisinin kökeni budur. Jacob L. Moreno psikodrama çalışmasını bu tür oyunun temeli üzerine kurdu ve buna insan gelişiminin temel adımlarını ve unsurlarını ekledi. 

Çocukların özelliği harika yaratıcılıklarıdır. Üzüntülü durumları simgeler kullanarak bir oyuna dönüştürüp kendi çatışmalarına çözümler bulabilirler. Psikodramanın esasını oluşturan temel teknikler canlı ve çocuksu oyunlardan alınmıştır. Çocuk psikodraması çocukların kişisel gelişimini ve ilerlemesini özel bir şekilde destekler.

İçerik

Bu çalışma, çocuklar ile simgesel oyunların temellerini, psikodrama eylem tekniklerini ve hem grup hem bireysel terapide psikodramatik seçeneklerin uygun kullanımını kuramsal ve uygulamalı olarak öğretir.

Hedef Grup

Çocuklar ile eğitim ya da terapi alanında çalışan çocuk ve erişkin psikiyatristleri, hekimler, psikologlar, ruh sağlığı çalışanları, sosyal çalışmacılar, öğretmenler ve eğitimciler katılabilir.

 

Course: “ Helpful playing “ The Magic Island of Resilience” PSYCHODRAMA THERAPY WITH CHILDREN”

Introduction: “A child is very serious when playing“ J. Rousseau

The psychodramatic therapy of children differs profoundly from treating adults with this method and demands a lot of the psychodrama therapist. Children communicate differently from grown-ups. Playing is their instrument of expressing their inner world and they use symbols to do so. One can say: Playing is their „royal way“ to express the unconscious. They search for their possibilities by „Doing and Acting“. They test their inner images by acting it out and bringing it on the appropriate stage.

Children play, choose subjects, places and roles. That is the way they express themselves, develop and have fun. Presumably this is the origin of the psychodramatic therapy. Jacob L. Moreno based his psychodramatic work on this kind of play and included the basic steps and elements of the human development.

Children are characterized by an outstanding creativity. They can change sorrowful situations into a game with symbols and find solutions for their own conflicts. Constitutive psychodramatic fundamental techniques are adopted by the vivid, childish play. Children psychodrama supports the self-development and the advancement of children in a special way.

Concept

The course teaches the basics of this symbolic play with children in theory and practice, corresponding psychodramatic techniques for action and the appropriate use of psychodramatic options for intervention in both group and individual therapy.

Target Group

Professionals who work with children educationally and / or therapeutically such as child and adolescent psychotherapists, physicians, psychologists, mental health and social workers, teachers, and educators.

Powered byyy Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.