TR Logo 1

 

 

daniela

Daniela SIMMONS

 

 

 

 

 

Course: "Imagination in Motion: Psychodrama for People with Physical Disabilities"

This Workshop aims to present methodology for offering psychodrama to people with mobility impairment - inherited or acquired through accident, illness or with age problems, as well as other physical disabilities as visual impairment and hearing loss. 

 

Kurs: "İmgeleme Eylemde: Fiziksel Engeli Olan Kişiler ile Psikodrama"

Bu çalışmada, kazalar, hastalıklar veya yaş sorunlarına bağlı olarak kalıtımsal ya da edinilmiş hareket kısıtlılığı olan ve bunun yanı sıra görme bozukluğu ve işitme kaybı olan kişiler ile psikodrama uygulamak üzere yöntembilim sunmak amaçlanmaktadır.

 

 

Powered byyy Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.