TR Logo 1

 

 

luidmilla

Liudmilla LEBEDEVA

 

 

 

 

 

Kurs: “Kişisel Başarısızlık Deneyiminin Çalışılması ve Dönüştürülmesinde Sanat Terapisi

Evrensel bir simge olarak ağaç imgesini kullanmak kriz durumlarında yaşanan kişisel başarısızlıkların incelenmesini kolaylaştırır.  Yaratıcı çalışmamız, metaforik “Sıradışı Orman” temeline dayanır ve plastisin, doğal malzemeler ve monotip tekniğini kullanarak sıradışı (hasarlı) ağaçlar görünümünde instalasyonların yaratılmasından oluşur.

Sonuç olarak katılımcılar yazarın yöntemindeki kaynak kapasitesi ile tanışarak kendi deneyimlerini keşfedecekler.  

 

Course: "Art Therapy In The Study And Transformation of The Experience Of Personal Failures”

Turning to the image of a tree as a universal symbol facilitates the process of introspection of the experience of personal failures in crisis situations.

Creative work is based on the metaphorical basis “Unusual Forest” and involves the creation of installations in the images of unusual (damaged) trees using plasticine, natural materials and monotype technique.

As a result, participants will be able to explore their own experience and get acquainted with the resource capabilities of the author’s method.

 

Powered byyy Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.