TR Logo 1

 

 

 hande karakilic ucer  

Hande KARAKILIÇ ÜÇER

 

Özgeçmiş

 

 

Curriculum Vitae

1972 Ankara doğumlu, kadın, evli.

1996 yılında Ankara’da Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinden mezun olmuş, 2005 yılında yine Ankara’da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında Psikiyatri Uzmanlığı ihtisasını tamamlamıştır.

İhtisasını yaptığı kurumdaki eğitimini; Psikodinamik psikoterapi, Psikanalitik yönemli psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kısa dinamik psikoterapi, Grup psikoterapileri, Kendilik psikolojisi, Sistemik Yaklaşım, Ruhsal Travma vs. gibi farklı ekollerde ve alanlarda dıştan eğitimler alarak zenginleştirmiştir.

Fransız Lape Hastanesi Başhekimliği, Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünde Konuk Öğretim Elemanı, Emniyet Genel Müdürlüğünde Ruh Sağlığı Merkezi Yöneticiliği, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) için mültecilerin raporlandırılmasından ve ruhsal tedavisinden sorumlu Psikiyatrist, Özel hastanelerde ve poliklinikte konsültan/tedaviden sorumlu hekim gibi farklı mesleki roller üstlenmiş; halen Ankara’da kendine ait özel muayenehanesinde klinisyen psikiyatri hekimliği yapmaktadır.

Psikofarmakolojik tedavi yanı sıra, Türkçe, Ingilizce ve Fransızca dillerinde bireysel ve grup psikoterapileri hizmeti vermektedir.

1999 Marmara depremi esnasında/sonrasında arama-kurtarmacı, çevirmen, ruh sağlığı çalışanı rollerinde ulusal ve uluslararası afetlerde psikososyal destek çalışmalarında gönüllü yer almıştır. On altı yıl süresince Türkiye Psikiyatri Derneği Afet ve Ruhsal Travma Biriminin koordinatörlüğünü yürütmüştür ve halen birim üyesi olarak yer almaya devam etmektedir. Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB) kurucu üyesidir. Ruhsal travmaya ve yasa yaklaşım özel ilgi alanlarındandır.

2017 yılından beri Uluslararası Sağlık ve İnsan Hakları Birliğinin (International Society for Health and Human Rights: ISHHR) seçili Başkanıdır (Secretary General). Aynı oluşumun, 2021 yılında Kolombiya’da düzenlenmesi planlanan Uluslararası Kongresinin Düzenleme Kurulundadır.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Diğer Birleşmiş Milletler Organları, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlara ve Sefaretlere yönelik İngilizce/Fransızca kurumsal müdahaleler düzenlemekte, eğitimlerde ve psikolojik destek projelerinde bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda yayınları, kitap bölümleri, sözel bildirileri ve oturum başkanlıkları vardır.  

2011 yılında başladığı; Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD işbirliğinde yürütülen Sanatla Terapi ve Yaratıcılık eğitimini 2016 yılında tamamlayarak Sanat Terapisti; yine 2011 yılında başladığı Federation of European Psychodrama Training Organizations (FEPTO) tarafından akredite olan Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü bünyesindeki Psikodrama eğitimini 2017 yılında tamamlayarak Psikodramatist ünvanlarını kazanmıştır. 

2017 yılında Enstitü’de yardımcı eğitici olarak Ankara Eğitim Grubunda görev almaya başlamıştır.

Psikodrama alanında ulusal düzeyde; iki dönemdir Ankara Psikodrama Derneği Denetleme Kurulu üyesidir. Yine 2018 yılından beri, Psikodrama Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri görevini sürdürmektedir. Psikodrama öğrenciliğinden başlayarak, Bergama Grup Psikoterapileri Kongrelerinde yabancı psikodramatistlere çevirmenlik yapmıştır.

Psikodrama’da uluslararası düzeyde; International Association of Group Psychotherapies (IAGP) üyesi, FEPTO’da: FEPTO Groupe Francophone (Fransızca konuşan psikodramatistler grubu) üyesi olmasının yanı sıra, FEPTO Task Force for Peace Building and Conflict Transformation (Barış İnşası ve Çatışma Dönüşümü için Görev Gücü) üyesidir. 2020 yılında Bergama’da düzenlenmesi planlanan 45. Grup Psikoterapileri Kongresinin Düzenleme Kurulunda Bilimsel Sekreterya’da görevlidir. Yanı sıra aynı kongrede çevirmen rolü üstlenmiştir.

Born in 1972 in Ankara-Turkey, female, married.

She received her Medical Doctor’s degree in 1996 from Hacettepe University Medical Faculty in English located in Ankara. Again in the capital, she completed her specialty training at Gazi University Medical Faculty, Department of Psychiatry and obtained the title of Psychiatrist in 2005.  

She enriched her knowledge and experience with trainings in various schools and topics that she received from outside in addition to her studies at her Department. Examples are psychodynamic psychotherapy, psychoanalytically-oriented psychotherapy, Cognitive Behavioral Therapy, Short Dynamic Psychotherapy, Group Psychotherapies, Self-Psychology, Systemic Approach, Psychological Trauma.

She held clinical/consulting positions in several private hospitals and outpatient clinics; served as Director of Mental Health Center at the Turkish Security Forces; did reporting of and led treatment of asylum-seekers for the United High Commissioner for Refugees (UNHCR). She served as Director of the French La Paix Hospital in Istanbul and as guest faculty member, taught psychological trauma at post-graduate level at Başkent University Department of Social Services in Ankara.

Currently, she is Psychiatrist in clinical private practice at her own cabinet. In addition to psychopharmacological treatment, she provides individual and group psychotherapies in Turkish, English and French.

She is involved with psychological trauma for more than 20 years now; since she worked voluntarily as search & rescuer, interpreter and MHPSS (Mental Health Psychosocial Support Staff) in the post-impact phase of the Marmara Earthquake (Turkey; 1999). This led to her commitment as coordinator of the psychological trauma and disaster psychiatry unit of the Psychiatric Association of Turkey. She participated in both the planning and implementation of several psychosocial interventions related to natural- and man-made disasters in Turkey and abroad. She is founding member of the Union of Disaster Psychosocial Services (UDPS).

She is Council Member of the International Society for Health and Human Rights’ (ISHHR) since 2008; while she is its elected Secretary General since 2017. She is in the Organization Committee of the International Congress planned by ISHHR for the year 2021 in Colombia.

She is leading organizational interventions such as conferences/workshops/psychological support programs for international/expat organisations such the International Office for Migration (IOM); other UN bodies, EU, Embassies etc. She has been presenting and chairing in different scientific settings, has acted as Board member in several NGOs; has co-authored a number of publications.

In 2011, she started her training in the Turkey Art Therapy and Creativity Education Program co-managed by Aura Psychotherapy, Art Therapy and Education Center in Istanbul and Uludağ University Medical Faculty Department of Psychiatry in Bursa, and gained the title of Art Therapist upon graduating in 2016. Again in 2011, she began her Psychodrama Training at Dr. Abdülkadir Özbek Psychodrama Institute (AÖPI) which is affiliated with the Federation of Psychodrama Training Organizations (FEPTO) and in 2017 obtained the title of Psychodramatist  upon completion of her training.

The same year, she was selected and invited to work as assistant trainer for the Institute (AÖPI). Since two years, as co-director, she is leading a training group of psychodramatist candidates in Ankara.

Some of her activities concerning psychodrama, at a national level are; her being Supervisory Board Member of the Ankara Psychodrama Association for the last two years; again for the last two years, her being in the role of General Secretary in the Federation of Psychodrama Associations. She has also been carrying out the role of interpreter for foreign psychodramatists attending Pergamon Congresses of Group Psychotherapies early on, since she was a psychodrama trainee.

At an international level in psychodrama; she is Member of the International Association of Group Psychotherapies (IAGP, while at FEPTO she is Member of the FEPTO Groupe Francophone and the FEPTO Task Force for Peace Building and Conflict Transformation.She is part of the Organization Committee’s Scientific Secreteriat of the 45th Pergamon Congress of Group Psychotherapies that is planned to take place during the year 2020. Besides, during the same Congress she will be assuming the role of interpreter.


 

 

 

 

 

 

Powered byyy Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.